subota, 1. studenoga 2014.

Rotaciona dijeta-pomoć kod alimentarnih intolerancija?Osobe alergične na određene namirnice su dobro upoznate s pojmom eliminaciona dijeta,što bi značilo isključivanje namirnice koja izaziva alergijsku reakciju iz svakodnevne prehrane. Jedan od primjera eliminacione dijete je celijakija, gdje oboljeli isključuju namirnice koje sadrže gluten iz svoje prehrane.
Rotaciona dijeta je pak nešto noviji pojam,iako je dijeta predstavljena davne 1934g. od strane dr. Herberta J.Rinkela, kao pomoć oboljelima od alimentarnih (prehrambenih) intolerancija. Tada je bilo izrazito bitno vođenje „Dnevnika prehrane“ da bi se dobio uvid u tegobe nakon unosa određenih namirnica te povezanosti između njih.
U današnje doba se ova dijeta preporuča i kod osoba s sindromom propusnog crijeva, kandidijazom te kompleksom povezanim s kandidom. Umjesto „Dnevnika prehrane“ ( iako je on još uvijek koristan „alat“ u utvrđivanju alimentarne intolerancije), testovi koji otkrivaju alimentarne alergene olakšavaju sprovođenje rotacione dijete. Bit same dijete je dati dovoljno vremena da se organizam „oporavi“ od nutritivnog alergena. Četiri dana je obično dovoljno vrijeme za oporavak, iako je bitna individualizacija ove dijete,što znači da kod nekih pojedinaca se vremenski period može produljiti i na osam dana.
Ova dijeta je zapravo sistem prehrane kod kojeg se konzumira biološki slična hrana svakog prvog i četvrtog dana, što bi značilo da istu hranu možete jesti svaki četvrti dan,a striktno izbjegavati preostale dane. Na primjer ako rižu i grašak jedete u danu 1, ne smijete ih konzumirati dok se ciklus ne završi,što bi značilo konzumaciju istih tek u danu 5 (kada je četverodnevni period završen).
Postoje tri zlatna pravila rotacione dijete:

1.Jednostavnije je bolje
-jedite cjelovite namirnice,što bi značilo ograničavanje i izbjegavanje procesirane hrane. Naglasak je na raznovrsnosti namirnica.

2.Ne jedite iste namirnice između zadanog ciklusa
 -ako se sprovodi četverodnevni plan rotacije,namirnice koje jedete u Danu 1 možete jesti tek u Danu 5

3.Tijekom rotacije,obavezno je rotirati i biološki sličnu hranu („Botaničke porodice“)
 -namirnice su grupirane u  botaničke porodice na temelju njihovog biološkog  podrijetla. Nužno je rotirati i hranu podrijetlom iz iste botaničke obitelji jer imaju tendenciju stvaranja istih alergena pa tako i istih simptoma (tegoba).

Iako ovaj plan prehrane izgleda dosta kompleksan, pozitivne reakcije osoba koje ga sprovode zaista su ohrabrujuće. Također treba napomenuti u važnosti čitanju deklareacija,obzirom da se brojne namirnice mogu koristiti tijekom proizvodnje u svrhu poboljašanja ukusa i izgleda finalnog proizvoda,a što bi moglo remetiti četverodnveni ciklus rotacije (npr.kukuruz, soja se često koriste kao zgušnjivači a ujedno su jedan od bitnijih alergena).

                                          


Nema komentara:

Objavi komentar